1

Tera Wujood saraapa tajalliy-e-afrang

ke tu wahan kay imaarat garon ki hai tameer

magar yeh paiker-e-khaaki khudi se hai khaali

faqat niyaam hai tu zar nigaar-o-bay-shamsheer

                             2

teri nigaah mein saabit nahin khuda ka wujood

meri nigaah mein sabit nahin wujood tera!

wujood kia hai? faqat jauhar-e-khudi ki namood

ker apni fikr kay jauhar hai bay-namood tera